Kijima Rei

Kijima

Ryoko Momoi
 

 

Anju & Yuu

Kitahara Anju

Rokutanda Tsutomu

 

Suzu
Sakuma Suzu
Rokutunda

 

If you can identify the episode of a particular cel, please e-mail me. >^_^<
Domo Arigato Goziamasu!